F! Ödeshög

Vår ambition är att tillföra nya perspektiv på hur politik kan bedrivas i kommunen.

  • Vi vill se ett Ödeshög där resurser fördelas på ett jämlikt och jämställt sätt.
  • Vi vill se ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle där alla människor får sina behov tillgodosedda.
  • Vi vill se ett Ödeshög som utvecklas – i rätt riktning.
  • Vi vill se anständiga arbetsvillkor i kommunen, social trygghet
    och en riktigt bra skola, en levande kultur och landsbygd,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *