Kulturpolitik

F! Ödeshög vill se en levande kultur i hela kommunen. Vi vet att kultur i olika former är något av det viktigaste för gemenskap och trivsel. Därför vill vi att:

kultur utanför centralorten ges bättre stöd
anslag fördelas jämnt mellan manligt och kvinnligt präglade föreningar
kulturhus utvecklas och ges stöd
bibliotekets läsfrämjande insatser stärks från förskolan och uppåt
”boken kommer” bör finnas i landsbygderna
kultursamordningen förstärks
utflykter med guidning om kommunens kulturhistoria ordnas även för kommunens skolbarn
bygdegårdar rustas upp med kommunalt stöd
anslagstavlor finns och sköts i centralorten
Ödeshög blir en fristadskommun för förföljda eller hotade kulturpersoner
integration stöds genom kulturaktiviteter i olika former
Kulturskolan är avgiftsfri och ges långsiktig planering.