Landsbygd & natur

F! Ödeshög vill att landsbygder och centralort utvecklas på samma villkor genom att:
kommunal service, butiker och arbetsplatser etableras på landsbygden
boende och inflyttning i landsbygderna stimuleras
enklare byggregler ska vara möjliga på landsbygden
barnomsorg och skolor i landsbygderna säkras
levande bygderåd medverkar i nämnder där landsbygdsfrågor behandlas
telefon och digital kommunikation har god täckning i hela kommunen
gratis kollektivtrafik går kors och tvärs i kommunen
varje ny kommunal etablering i centralorten prövas med landsbygdsetablering som alternativ.

F! Ödeshög går inte med på att luft, mark och vatten förgiftas
F! vill att:

småskalig och giftfri odling underlättas
småskaligt och kontinuerligt skogsbruk framhävs för att gynna artmångfald och natur att vistas i för både djur och människor, i synnerhet i Ekopark Omberg
gruvan i Norra Kärr aldrig etableras
skjutningarna över Vättern helt upphör.