Vår politik

F! Ödeshög vill att Ödeshögs kommun ska präglas av gemenskap, medmänsklighet, jämställdhet, trivsel, kärlek …

Vi menar att tillväxt och mer av det mesta varken är nyckeln till eller förutsättningen för en levande landsbygdskommun. Vi tror att trivsel och bra liv för alla som redan bor här är grundförutsättningen. Besökare till Ödeshög och dess landsbygder kommer att märka att här är det gott att vara.

Därför vill F! Ödeshög att:

Ödeshög blir en attraktiv arbetsgivare med 6 timmars arbetsdag
landsbygder och centralort utvecklas på samma villkor
kulturen lever i hela kommunen – kultur i olika former är något av det viktigaste för gemenskap och trivsel
skolorna har bästa möjliga undervisning och trivsel för alla barn.

Och F! Ödeshög går inte med på att luft, mark och vatten förgiftas!

Mer om vår lokalpolitik i våra olika programförklaringar