Skolpolitik

F! Ödeshög tror på en skola med bästa möjliga undervisning och trivsel för alla barn. Vi menar att det är en förutsättning för en levande landsbygdskommun som Ödeshög. Därför vill vi se:

verkningsfulla åtgärder mot mobbing
ökade satsningar på skolornas lokaler, t ex Fridtjuv Bergskolans matsal
socialpedagog, kurator och logoped knutna till alla kommunens skolor och fritidshem
behovet av lärare i Svenska som andraspråk tillgodosett
kontinuitet och kompetens i lärarkåren genom satsning på personalhälsa, stimulerande och trygga fysiska och psykosociala arbetsvillkor
ökad personaltäthet och mindre barngrupper i förskola, skola och fritidsverksamhet
avgiftsfri förskola med garanterad plats för alla barn under 6 år
garanterad plats i fritidshem för alla barn mellan 6 och 12 år
bevarande och utveckling av byskolor.