Arbetsmarknad

  • F! Ödeshög vill se ett hållbart samhälle där kommunen på riktigt värnar om sina invånare och kan garantera trygghet genom livet.
  • 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön införs i offentlig verksamhet. Det ger god arbetsmiljö för personal och bra service för invånarna. Kommunen blir en attraktiv arbetsgivare och Ödeshög en tilltalande ort att flytta till.
  • Tillsvidareanställningar på heltid ska vara norm i kommunens verksamhet.
  • Tidsbegränsade anställningar och deltidsanställningar ska minskas.
  • Inga behovsanställningar inom kommunen.
  • Inrätta resurspooler med tillsvidareanställd personal.
  • Ingen diskriminering i rekryteringsprocessen för kommunala tjänster.
  • Underlätta för försörjningsföretagare att starta verksamhet.
  • Stimulera småföretagande.
  • Fria konstnärliga verksamheter ska stimuleras.

Ödeshögs kommun ska ta ett ökat ansvar för att sprida kunskap om kvinnors, utrikesföddas och ungas företagande.